همکار بین المللی

همکاران

حامیان رسانه ای

زمانبندی مقالات

دریافت خلاصه مقالات: 
10 شهریور ماه 1396

  علام داوری مقالات و اطلاع رسانی به متقاضیان:
25 شهریور ماه 1396

دریافت اصل مقالات:
9 مهرماه 1396

عنوان کارگاه آموزشی

برنامه هاي کارگاه آموزشی پلاستیک هاي بسته بندي Plastic Packaging Workshop

 • زمان دوره: دو روزه بعد از ظهر از ساعت 2-5
 • اعطاي گواهینامه معتبر

سر فصل دوره روز اول

1. آزمون هاي استاندارد اتحادیه اروپا

EC Standards:European Committee for Standardization (CEN)

2. برهم کنش هاي بین بسته بندي و مواد درون بسته بندي Interactions of plastic packaging and food بر اساس Directive 80/711/EEC

 • مهاجرت کل در سمولانتهاي چهارگانه غذایی Over all migrations OM in simulants EN 1186
 • مهاجرت ویژه مونومرهاي سمی در بسته بندي Specific migration of monomers EN 13130
 • اندازه گیري نفوذپذیري بخار آب از درون ظرف Water vapor permeability ASTM E96
 • اندازه گیري نفوذ پذیري گاز آکسیژن به درون ظرف Oxygen permeability ASTMD-3985

3. آزمون هاي زیست تخریب پذیر: Biodegradable Test

 • روش آزاد شدن گاز European Belgium Vincotte (ASTM D 6866)
 • روش لجن فعال Activated sludge ASTM D  5271
 • روش دفن درخاك ASTM D5988 in soil
 • روش گرمایی و تابش نور ASTM D6954 UV

سر فصل دوره روز دوم

4. آزمون هاي تماس با مواد غذایی Food Grad( food contact) مطابق با استاندارد جهانی سازمان غذا ودارو آمریکا FDA Standards:Code of Federal Regulations (CFR-21

 • اندازه گیري مقدار مونومرهاي باقیمانده در حلال Determination the residual monomers
 • اندازه گیري مقدار مونومرهاي قابل استخراج و مقدار ونوع رنگدانه ها وافزودنی ها Determination of extractable monomers and other additives
 • اندازه گیري مقدار فلزات سنگین Residual heavy metals (Hg, Pb, Cd,Cr,Co,As)
 • اندازه گیري جریان شاخص مذاب MFI پلیمرها و مستربچ ها Melt Flow Rate for polymers and mastarbach
 • تشخیص نوع پلاستیکهاي بسته بندي Characterization of plastics

اخبار

کلاریانت از بین رفت؛ درس عبرت برای صاحبان صنایع ایران

کلاریانت از بین رفت؛ درس عبرت برای صاحبان صنایع ایران

کلاریانت یکی از غول های مواد پلیمری در جهان که در ایران بیشتر به خاطر تنوع انواع رنگدانه ها، پیگمنت ها، رنگ پایه های جوهری و برخی دیگر از افزودنی...

فراخوان مقاله براي نخستين كنفرانس ظروف يكبار مصرف و بايو پليمرها

فراخوان مقاله براي نخستين كنفرانس ظروف يكبار مصرف و بايو پليمرها

فرا خوان مقاله براي نخستين كنفرانس ظروف يكبار مصرف و بيو پليمرها: شركت همايش سازان امروز، برگزار كننده نخستين کنفرانس تولیدات یکبار مصرف "پلیمر و فوم" از تمام استادان محترم...

روز شمار

برگزار کننده: انجمن تولید کنندگان ظروف یکبار مصرف ایران

نشانی: تهران - میدان ولیعصر - بلوار کشاورز - خیابان کبکانیان - نبش کوچه 5 - پلاک 14 - واحد 4

تلفن: 15-88997010

فکس: 88997013

ایمیل: info@aipod.ir

مجری: شرکت همایش سازان امروز

نشانی: تهران - خیابان ولیعصر، روبه روی پارک ملت، نبش خیابان انصاری، برج ملت، طبقه 7، واحد 4

تلفن: 22037383-22048859

فکس: 22044769

ایمیل: secretariat@bdpiran.com